NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

Priznanja i nagrade

Tesla_new.png    Teslina nagrada za pronalazaštvo
Među najznačajnim priznanjima je TESLINA NAGRADA za pronalazaštvo dodeljena je za 4 pronalaska u tehnici prečišćavanja vode za piće pod nazivima : „Uređaj za prečišćavanje vode za piće“ „Automatski uređaj za hlorisanje vode“ „Hlorinator za dezinfekciju vode u bunarima“ „Hlorinator sa vizuelnom kontrolom funkcije“.
Beograd, R.Srbija


Mihajlo-Pupin.png                                         P_Velika_srebrna.jpg                                    
Zlatna Plaketa Mihajlo Pupin                                      Velika srebrna Plaketa                
priznanje na međunarodnom                                        Priznanje za zaštitu čovekove      
sajmu inovacija, Banja Luka                                           okoline, Zagreb, Hrvatska       
R.Srpska, Bosna i Hercegovina                                                                              
                                                                   
P_Nagrada.jpg                                             slika.gif
Godišnja Nagrada                                                         Zlatna Plaketa
građevinske službe JNA                                   za najbolju inovaciju prikazanu na
Posebno priznanje za unapređenje                          Jugoslovenskom konkursu 
građevinske misli i prakse od                                     Beograd, R. Srbija
posebnog značaja za JNA
Beograd, R. Srbija

Kompletan spisak nagrada i priznanja možete da prezmete u prilogu ove stranice.

Pogledajte dokumente u vezi sa ovom temom

Kompletna lista od preko 20 priznanja i nagrada 22 KB

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.